Uporaba priročnika za pomoč učencem

Za učitelje

S tem, ko učni načrti zahtevajo, da se znotraj posameznega predmeta predela vse večja količina snovi, učiteljem ne ostane skoraj nič časa za to, da bi se z učenci pogovarjali o tem, kako naj se ti sploh lotijo učenja. Na nekaterih šolah, z namenom, da bi to vsaj malo spremenili, uvajajo izbirne predmete s področja ‘učenja učenja’ ali pa temu občasno namenijo kakšno razredno uro.

Če takšne dejavnosti načrtujete tudi vi in želite, da so te čimbolj činkovite in zastavljene tako, da jih bodo učenci/dijaki razumeli, si pomagajte s priročnikom (M)UČENJE ALI KAKO PREŽIVETI V ŠOLI!  Ta namreč govori o različnih vidikih učenja (od načinov motiviranja in načrtovanja učenja do različnih vrst izpiskov in izločevanja bistva besedila) na način, ki je razumljiv in zelo konkreten. Prav takšen pristop je učinkovit, kadar učencem želite približati strategije, ki jim bodo pomagale pri tem, da bo njihovo učenje bolj učinkovito!

Če želite, da bi na vaši šoli učne ure na temo učenja učenja izvajala zunanja izvajalka, si oglejte zavihek ‘Druge dejavnosti’, kjer je ponudba predavanj in delavnic s tega področja!

Kopiranje priročnika v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah brez dovoljenja avtorice ni dovoljeno.

Za svetovalne delavce in inštruktorje

Od ostale dostopne literature o učenju se priročnik (M)UČENJE ALI KAKO PREŽIVETI V ŠOLI razlikuje predvsem v tem, da je posebej prilagojen učencem in dijakom. Temelji na najnovejših raziskavah iz področja učenja in psihologije, vendar se ne spušča v kompleksne razlage procesov učenja, ampak pomembne (in za učence posebej uporabne) informacije raje prikaže preko nalog, vprašanj in primerov. Poleg tega se ne osredotoča le na sam proces učenja iz učbenika, ampak vključuje tudi (zelo pomembno!) področje motivacije, soočanja z negativnimi čustvi in načrtovanja učenja.

Napisan je tako, da ga učenci (stari 13 let ali več) in dijaki lahko razumejo in rešujejo samostojno, vendar ga lahko uporabite tudi kot iztočnico za skupno delo z njimi. Primeri in besedilo priročnika vam lahko služijo kot usmeritev k iskanju strategij, ki bodo posebej učinkovite za učence in dijake, s katerimi delate.

Skupaj z učencem/-ko se lahko lotita le posameznih poglavij, ki se najbolj tičejo njenih/njegovih težav, ali pa tudi celotnega priročnika. Tako se bo postopno seznanil/-a z različnimi strategijami učenja in motiviranja ter na koncu izbral/-a tisto, ki bo zanj/-o najbolj učinkovita.

Učenci, mlajši od 13 let, bodo pri delu s priročnikom verjetno potrebovali pomoč pri branju in razumevanju besedila, zato je priporočljivo, da ga z njimi obravnava odrasla oseba.

Kopiranje priročnika v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah brez dovoljenja avtorice ni dovoljeno.