Komentarji po delavnicah Kako preživeti v šoli:

“Zarja, študentka psihologije, z njenim prevladujočim občutkom za potrebe drugih. Na njej je opazno, da tisto kar dela, dela s strastjo in predanostjo. Prvenstveno zaradi tega, ker bi rada nesebično s svojim znanjem, izkušnjami in talentom za razumevanje pomagala drugim. Pohvala za odlično izpeljano predavanje o temi, o kateri se v šolah ali izobraževalnih inštitucijah premalo govori. Delavnico vodi temeljito, pri čemer se dotakne določenih izzivov s konkretnimi primeri. Na koncu nam je tudi namenila čas za pogovor o različnih psiholoških temah in vsem dala spobudo za spopadanje s prihajajočimi problemi, s katerimi se bomo soočali. Priporočam jo vsekakor, saj kot mlada ambiciozna študentka ve, kako pristopiti do mladih.”

Patricia Blažič, Klub belokranjskih študentov, vodja sekcije za kulturo in družbo

(Za Klub belokranjskih študentov sem izvedla predavanje Kako preživeti v šoli? Več o tematiki predavanja najdete na www.ucenje.net/druge-dejavnosti.)

“Področje  učenje učenja je izjemno pomembno in zanimivo za učence in starše. Starši in otroci velikokrat iščejo in povprašujejo po informacijah glede tega, kako se učiti oziroma kako otroka naučiti se učiti, saj je pogost problem, da se učijo, vendar ni rezultatov oziroma ne vedo kako se lotiti  učenja zahtevnejših tekstov.

Vaše predavanje in delavnice vsebujejo krasne napotke o vseh treh pomembnih korakih tega procesa. Kako se lotiti učenja, če tega ravno ne maraš oziroma te ne privlači, kako si splanirati učenje ter kako si lotiti obsežnih tekstov. Te informacije otroci v procesu šolanja dobivajo velikokrat z različnih vidikov od učiteljev in staršev, a popolnoma drugače je, če jih pove še nekdo zunanji, strokovnjak, da spoznajo da jim ne govorimo nekaj kar ni za njih dobro in koristno, ne samo breme. Učenci so bili zelo zadovoljni z vašim informiranjem. Ene je spomnilo na pomembne detajle učenja, drugi pa so zadeve spoznali kaj na novo. Vsak je odnesel tisto kar potreboval za sebe. Dobro je bilo, da so bile zadeve kratke (3x po 45min ne vse skupaj), pokazane na primerih in da se je vsak posameznik preizkusil v bistvenih korakih praktično.

Hvala za vaše sodelovanje, ki ga bomo zagotovo ponovile z novo generacijo učencev. Uspešno delo, hvaležni učenci in razredničarka.”

Brigita Horvat in 6. b, 2017/2018, OŠ Dravlje
(V 6. a in b razredu sem izvajala po 3 delavice iz sklopa Kako preživeti v šoli, ki so opisane na: www.ucenje.net/druge-dejavnosti/.)

“Zarja je energična in nasmejana oseba, ki z zanosom in navdušenjem prenaša svoje znanje in izkušnje na osnovnošolce ter tudi strokovne delavce. Njene delavnice so bile dobro strukturirane, prilagojene starosti ciljne skupine osnovnošolcev, vključevale pa so tako predstavitev in razlago vsebin kot tudi raznolike in domiselne praktične vaje, preko katerih so učenci usvajali in povezovali na novo pridobljeno znanje s svojimi izkušnjami in težavami, s katerimi se srečujejo pri učenju v šoli in doma. Zarjo odlikujejo suverenost, širina teoretičnega znanja s področja pedagoške psihologije ter izkušenj dela z osnovnošolci. Poudarila bi prav slednje – izvajalka se je znala približati našim učencem, jih motivirati, spodbuditi k sodelovanju in individualnem razmisleku tekom delavnic. Uporabljala je različne tehnike in (zabavne) asociacije, preko katerih je učencem omogočila učenje preko lastne izkušnje in dela na sebi. Uporabljene učne liste in tehnike, ki so dostopni tudi v njenem priročniku, bomo zagotovo še uporabili pri načrtovanju individualnih in skupinskih dejavnosti s področja »učenje učenja« za naše osnovnošolce.”

Psihologinja Vesna Košir,  2017/2018, OŠ Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani,
(Na OŠ KDK sem izvajala celodnevne delavnice za učence 6., 7. in 8. razredov, ki so zajemale naslednje tematike: učni stili, stili zaznavanja, pomnjenje, učna motivacija, učne strategije, načrtovanje učenja in izdelovanje učinkovitih zapiskov.)

“Predvsem dekleta so bila s tvojo delavnico več kot zadovoljna. Fantje pa so še vedno v fazi, ko jih težko prepričaš o čemerkoli, saj so prepričani v svoj prav (vsaj tisti “ta glasni”). Večinoma pa so se vsi strinjali, da je bila delavnica o motivaciji zanimiva in 2 uri sta hitro minili. Ker niso pogosto izpostavljeni takšnemu načinu dela, so sprva imeli zadržke pri sodelovanju, vendar so čutili, da si znala ustvariti prijetno, sproščeno vzdušje in, kot so rekli, “nisi bila zatežena”. Ugotovili so, da jim je težko govoriti o sebi, svojih občutkih, težavah, zato jim je bilo posebej všeč, da si jih poslušala, da si se navezovala na njihove izjave, ideje, da jih nisi preslišala ali ignorirala. Vsebina in sporočilo se jim zdita splošno uporabna, nekaj, kar jim lahko koristi ne le v šoli, temveč v življenju nasploh, predvsem kadar gre za bolj kompleksne naloge, ki zahtevajo tudi več časa. Takrat je pomembno organizirati čas, ki je na razpolago, ne odlašati, si izdelati nek načrt in temu tudi slediti, kar se jim zdi zelo zahtevna naloga. S postavljanjem nekih vmesnih ciljev, na način, ki so ga obravnavali na delavnici, se jim zdi, da bi bila situacija res lahko bolj obvladljiva. Učenci so se strinjali, da se vsi ti napotki zdijo sila preprosti, da jih pa vseeno ni tako lahko res uresničiti in spraviti v prakso. A če večkrat poskušaš, lahko to postane zelo dobra strategija, ki ti pomaga pri premagovanju preprek do želenega cilja.

Še enkrat bi se ti rada zahvalila v svojem imenu in imenu dijakov 2. b za tvojo pripravljenost za sodelovanje in za dobro izpeljano delavnico.”

Razredničarka 2. letnika gimnazije, Mojca Adamič Varga, 2017/2018, Gimnazija in srednja šola Kočevje
(Za 2. letnike gimnazije sem izvedla 90 minutno delavnico o motivaciji za učenje.)

“Dijaki, ki nimajo težav z motivacijo in organizacijo lastnega učenja, so ugotovili, da so na pravi poti, dijaki, ki imajo tovrstne težave, pa se spremljanju delavnice niso dovolj posvetili in zaenkrat menim, da niso posvojili nobene nove strategije spopadanja s problemom. Kljub temu jim je posebej ostala v spominu strategija postavljanja kratkoročnih ciljev, vendar se je zaenkrat še ne poslužujejo. Osebno menim, da je bila delavnica zelo koristna, če ne drugega so bili “problematični” dijaki vsaj prisiljeni premisliti o svojem ravnanju in bolj natančno opredeliti svoj problem. “Neproblematični” dijaki pa so dobili neke vrste potrditev, ki je zanje lahko še dodatna motivacija.

Pohvaliti želim tudi tvoj zelo navdušujoč način razlage in govora, usmerjenost v konkretne primere za ponazoritev ter praktične in učinkovite dejavnosti za dijake, ki jih prisiljujejo v razmislek in aktivno sodelovanje. Glede na to, da učitelji že nekaj let opažamo, da nemotivacija med dijaki postaja vsesplošen pojav, me zelo veseli, da si se odločila resno nasloviti ta problem ter ga z delavnicami in priročnikom začela tudi reševati. Želim ti da vztrajaš, ker menim, da se bo ta problem v bližnji prihodnosti izkazal za ključen in potreben tudi neke sistemske obravnave.”

Razredničarka 1. letnika gimnazije, Ana Mihelič, 2017/2018, Gimnazija in srednja šola Kočevje
(Za 2. letnike gimnazije sem izvedla 90 minutno delavnico o motivaciji za učenje.)

“Ob prihajajočih dnevih knjige smo Zarjo povabili, da obišče našo šolo in predstavi svoj priročnik. V torek, 17. aprila, je izvedla enourno delavnico, ki se je je udeležilo 28 šestošolcev in sedmošolcev. Odzivi so bili zelo dobri, saj so učenci spoznali kar nekaj načinov, kako si pomagati pri učenju in pomnjenju, da bi bilo znanje trajnejše. Delavnico bomo ponovili 8. maja za učence 5. razredov. Priročnik (M)UČENJE ALI KAKO PREŽIVETI V ŠOLI bo na voljo za izposojo tudi v šolski knjižnici.”

Knjižničarka Angelca Bregar, 2017/2018, za spletno stran Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica
(Na OŠ Ribnica sem izvajala 2 predavanji za učence višjih razredov osnovne šole. Več o tematiki predavanja najdete na www.ucenje.net/druge-dejavnosti.)