Brezplačna predavanjana različne teme, povezane z učenjem, najdete na kanalu Kako preživeti v šoli!

youtube

Delavnice in predavanja občasno izvajam tudi v živo. Zbrana mnenja o njih najdete tukaj!

Utrinek s predstavitve priročnika v Knjižnici Kočevje

1. Motivacija pri učenju

Prva delavnica preko praktičnih nalog in debate odgovarja na vprašanja: Kako si lahko učno snov narediš bolj zanimivo? Kako izbrati nagrade in cilje, ki te bodo motivirali? Kaj lahko narediš, če ti med učenjem pade pozornost? Kaj narediti, če med učenjem doživljaš veliko negativnih čustev?

O motivaciji sem spregovorila tudi v prosto dostopnih krajših predavanjih! Ogledate si jih lahko spodaj:

Kako naj se motiviram pri učenju?

Najbolj nezanimiva snov na svetu

Nemotivirajoča misel pri učenju

2. Čustva pri učenju

Ko govorimo o motivaciji, je smiselno, da omenimo tudi čustva pri učenju. Tudi ta so namreč zelo pomembna. Od njih je odvisno ali se bomo lotili učenja ali ne. Več o tem v predavanju, ki si ga lahko ogledate tukaj:

3. Načrtovanje učenja

V drugi delavnici se učenci/dijaki/študentje naučijo, kako si postavljati cilje, predvideti čas učenja za posamezen predmet, se pripraviti na učenje iz učbenika in oblikovati učinkovite urnike ali sezname ciljev.

4. Izdelava izpiskov in ponavljanje snovi

Zadnja delavnica se ukvarja s samim procesom učenja. Odgovarja na vprašanja kot so: Kako iz besedila izločiti bistvo? Na kakšne načine je najbolje oblikovati izpiske? Kaj narediti takrat, kadar si določene informacije težko zapomniš? Kako veš, kdaj snov dobro znaš?

5. Kako preživeti v šoli?

Predavanje je pripravljeno za eno šolsko uro (45 minut). V tem času učenci/dijaki dobijo nekaj najpomembnejših informacij in nasvetov, ki jim bodo olajšali učenje. Izvejo, kako se lahko motivirajo, kako naj se lotijo učenja iz učbenika in izdelovanja izpiskov ter kako si lahko lažje zapomnijo tudi manj smiselne podatke.
Bolj poglobljeno se vse te tematike obravnavajo na delavnicah.

Utrinek z delavnice v OŠ Ribnica